Τις ισχυρότατες ενδείξεις προνομιακής μεταχείρισης της ΜΚΟ Hopeten (πρώην Hopeland), οι οποίες κατά το τελευταίο ενάμιση έτος έχουν αναδειχθεί τόσο από τη δημοσιογραφική έρευνα του Solomon όσο και εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, επέλεξε να υπογραμμίσει με πρόσφατη...